Site Overlay

โออูมูอามูอา

วัตถุลึกลับที่มีรูปทรงเรียวยาวคล้ายกับ ซิการ์ ที่มีขนานนามด้วยภาษาฮาวายว่า โออูมูอามูอา ซึ่งมีการเคลื่นที่ในระบบสุริยะด้วยความเร็วสูงถึง 315,431.4 กิโลเมตรต่อชัวโมงเลยทีเดียว ผ่านเข้ามาใกล้โลกในระยะห่างราว 85 เท่าของระยะห่างระหว่างโลกดวงจันทร์

โออูมูอามูอา แม้ว่าจะมีนักดาราศาสตร์ส่วนหนึ่งตั้งสมมุติฐานว่า วัตถุดังกล่าวคือดาวเคราะห์น้อยที่น้อยที่เดินทางมาจากกลุ่มดาวอื่นหรือดาราจักร กาแล็กซี อื่นแต่จะมีรูปร่าง

พิสดารของมันก็ยังก่อให้เกิดความกังขาในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่มันจะเป็นยานอวกาศของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากต่างดาว

โออูมูอามูอา

ความส่งสัยที่ไม่มีข้อพิสูตร เกิดจากกระบวนการตรวจสอบทันที จากทีมนักวิทยาศาสตร์ของโครงการ เบรกทรู ลิสเซน โปรเจ็กต์ โครงการควานหาอารยธรรมต่างดาว ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก ยูริมิลเนอร์มหาเศรษฐีอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีสำนักงานจัดตั้งอยู่ที่ ศูนย์วิจัย เซติ เบิร์กลีย์ ในบริเวณมหาวิทยาลัยของแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

มีผลการตรวจสอบ เบื้องต้น ยังไม่มีการพบหลักฐานใดที่บงชี้ว่า วัตถุลึกลับนี้คือยานอวกาศที่เป็นผลงานของอารยธรรมที่มาจากต่างดาวเหมือนที่หลายคนสงสัยกัน

เอวี โลบศาสตราจารย์ดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของโครงการเบรกทรู ลิสเซน โปรเจ็กต์ ให้รายละเอียดการตรวจสอบว่า เป็นการสุ่มสำรวจเหมือนการตกปลา ซึ่งเป็นไปได้มากกว่าอาจจะไม่พบอะไรเลย แต่ก็ยังคุ้มค่ากับการที่ได้ตรวจสอบตาเบ็ดไปเรื่อยๆ

Delivery without a formula Caused by the inspection process immediately From the team of scientists of the Truth Lissen Project, the project of finding the extraterrestrial civilization Which received financial support from Yuri Milner, Internet millionaire Which has an office located at the Seti Berkeley Research Center on the campus of California, Berkeley, California, USA

There are no preliminary examination results. No evidence has been found that indicates that This mysterious object is a spaceship that is the work of an alien civilization, as many people wonder.

Avalon, professor of astronomy from Harvard University Which acts as a consultant for the Truevalsen Project Is a random survey like fishing Which is more likely that they may not find anything But still worth the effort to check the eye hook

“ เรายังคงหาข้อพิสูจน์และข้อสงสัยสัญญาณแปลกปลอม จากโออูมูอามูอา หรือวัตถุที่เดินทางระหว่างดวงดาวอื่นๆ ไปเรื่อยๆ ไม่แน่นักว่าเราอาจจะได้มีการค้นพบที่สำคัญได้ในอนาคต

ทีมตรวจสอบของ เบรกทรู ลิสเซนโปรเจ็กต์ เริ่มต้นยิงสัญญาณวิทยุควานหาสัญญาณ 4 ชุดแรก เรื่อยจนถึงเวลา 09.45 น. ของวันเดียวกัน โดยใช้ความถี่ จากนั้นนำเอาสัญญาณการตรวจสอบที่ได้มาผ่านกระบวนการ

เพื่อค้นหาสัญญาณแปลกปลอม แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณผิดปกติใดๆ ในย่านความถี่ ส่วนของสัญญาณที่เหลือยังอยู่ระหว่างกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลอยู่ในเวลานี้

ซีเมียนระบุว่า หลังจากนั้นจะมีการตรวจสอบรอบต่อไปในวันที่ 14 หรือไม่ก็วันที่ 15 ธันวาคม และนำข้อมูลที่ได้มาผ่านกระบวนการทำนองเดียวกัน และหวังว่าจะได้อะไรเพิ่มเติมเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว โออูมูอามูอาหมุนตัวหันอีกด้านหนึ่งเข้าหาโลก

แต่มีผลลัพธ์ ของการตรวจสอบเท่าที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ โออูมูอามูอาไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าหินอวกาศเรียวยาว

โออูมูอามูอา ถูกตรวจพบเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยทีมสังเกตการณ์จากโครงการ กล้องโทรทรรศน์ แพน-สตาร์ ในรัฐฮาวาย

โดยทีมที่มีการตรวจสอบแล้วพบตั้งชื่อให้ด้วยภาษาฮาวาย ที่หมายความวย่า ผู้สื่อสาร แมวมองนั่นเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่นี่